Gille Advokater

Priser og vilkår

Priser 

Gille advokater DA følger den salærpolicy som er fastsatt av Advokatforeningen.

Det betyr at honorar fastsettes på bakgrunn av medgåtte timer hensyntatt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og resultat, hvilke interesser som er involvert og den spesialkompetanse som oppdraget krever. 

 

Alternativt kan det avtales:

  • Fast pris per oppgave (f.eks. skrive et brev eller registrere et varemerke)
  • Rabattert timesats basert på nærmere definerte timeantall  (rammeavtale)
  • Rabattert timesats ved avtale om minsteuttak (Abonnement

Se mer under den enkelte tjeneste i menyen til venstre.

 

Oppdragsvilkår

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering