Gille Advokater

OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE

Gille advokater DA har mer enn 15 års erfaring innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. En av våre advokater har vært med på å skrive kommentarutgave til regelverket og er en av de advokater i Norge som har arbeidet mest med problemstillinger knyttet til regelverekt om offentlige anskaffelser.

Gille advokater bistår i alle faser av anskaffelsesprosessen herunder ved:

  • Planlegging av anskaffelsen - definering av behov
  • Valg av anskaffelsesprosdyre
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
  • Kunngjøring
  • Bistand ved spørsmål om avvisning
  • Evaluering av tilbud
  • Klagebehandling
  • Rettslige prosesser

Kontaktperson: advokat Esther Lindalen Rohde Garder

Epost: esther@gille.no | telefon: 9340 1211

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering