Gille Advokater

Leverandører

Gille advokater DA har mer enn 15 års erfaring innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. En av våre advokater har vært med på å skrive kommentarutgave til regelverket og er en av de advokater i Norge som har arbeidet mest med problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser.

Gille yter bistand til:

  • Opplæring i regelverket
  • Vurdering av konkrete saker
  • Gjennomgang av konkurransegrunnlag for å identifisere forhold av særlig stor betydning for utformingen av tilbud
  • Gjennomgang av tilbudet for å sikre at det ikke foreligger forhold som kan føre til avvisning fra konkurransen
  • Gjennomgang av forbehold
  • Forhandlinger
  • Klager
  • Prosess
  • Bedriftsinterne kurs (grunnleggende og viderekomne) om hvordan man kan posisjonere seg best i en konkurranse

Kontaktperson: advokat Esther Lindalen Rohde Garder

Epost: esther@gille.no  | Telefon: 93 40 12 11

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering