Gille Advokater

Våre advokater

Wilfred Rohde Garder

advokat med møterett for Høyesterett I partner

E-post: wilfred@gille.no

Telefon: +4792286209

Født:

Spesialkompetanse

IT-rett

Entrepriserett

Offshore- og leveransekontrakter

 

Erfaring:

Omfattende virksomhet innen rådgivning, kontraktsarbeid, forhandlingsbistand og tvisteløsning/prosedyre i forbindelse med norsk og internasjonal kontraktsrett, herunder:

 • Offshore entrepriser
 • Landbaserte entrepriser
 • IT-leveranser
 • Teknologileveranser og teknologioverføring
 • Utviklingsavtaler
 • Lisensiering
 • Service- og vedlikeholdsavtaler
 • Driftsavtaler/SLA
 • Outsourcing
 • Etablering og drift av e-handelsløsninger og elektronisk betalingsformidling
 • Internetportaler og andre internettrelaerte forhold
 • Escrow/kildekodedeponering
 • Anbud og anskaffelser herunder offentlige anskaffelser
 • Prosjektadministrasjon

 

Rohde Garder har en omfattende foredragsvirksomhet om leveransekontrakter, offshorekontrakter, IT-kontrakter, prosjektoppfølgning m.v. for bedrifter og organisasjoner.


Rohde Garder har deltatt i utarbeidelsen av og forhandlinger om en rekke standardkontrakter, og har bl.a. ledet forhandlingene for Norsk Industri mot Statoil og Hydro om de nye offshore standardkontraktene NF 07, NTK 07 og NTK 07 MOD.

 

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen, UiO 1985

 

Språk:

 • Engelsk

 

Publikasjoner:

 • "År 2000 - Kontraktuelle problemstillinger for leverandører og kunder"
 • "Solving Y2K disputes - Contractual challenges in Norway"
 • "NS 3430 - regulering av rettsfølgene ved mangelfull oppfyllelse"
 • "NS 8405 - kommentarutgave" - medforfatter

 

Bakgrunn:

 • Partner, Gille Advokater DA (fra 2007)
 • Partner Advokatfirmaet Haavind Vislie (2000-2007)
 • Partner Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard og Kolrud (1992-1999)
 • Advokat, advokatfirmaet Vislie, Ødegaard og Kolrud (1988-1991)
 • Dommerfullmektig og Kst.sorenskriver, Heggen og Frøland Sorenskriverembete (1987-1988)
 • Konsulent Justisdepartementet (1986-1987)

 

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering