Gille Advokater

Våre advokater

Esther Lindalen R. Garder

advokat | partner

E-post: esther@gille.no

Telefon: +4793401211

Født:

Spesialkompetanse

Offentlige anskaffelser

Entrepriserett

Offshore- og leveransekontakter

 

Erfaring:

 • Store og komplekse offshorekontrakter
 • Bistått både oppdragsgiver og leverandør som rådgiver, kvalitetssikrer, forhandler og prosessfullmektig innen offentlig anskaffelser
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranse
 • Bistand ved utarbeidelse av tilbud
 • Bistand ved klager og rettslige prosesser, hovedsakelig midlertidige forføyninger
 • Faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektronisk innkjøpsprogram for oppdragsgivere som er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser
 • Faglig ansvarlig for utarbeidelse av elektroniske kurs innenfor regelverket om offentlige anskaffelser
 • Skrevet en rekke artikler om offentlige anskaffelser, og opptrådt som ekspert i en dokumentar utarbeidet av TV2 om offentlige anskaffelser.

 

Rohde Garder har drevet omfattende kursvirksomhet, om bl.a. innholdet i regelverket om offentlige anskaffelser, for en rekke statlige og kommunale etater, samt andre oppdragsgivere og leverandører som berøres av regelverket om offentlige anskaffelser.

 

Rohde Garder er en av to forfattere av den omfattende kommentarutgaven til regelverket om offentlige anskaffelser.
https://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Vaare-forfattere/Esther_Lindalen

 

Hun har fast spalte og besvarer spørsmål i nettavisen til Teknisk Ukeblad.

 

Rohde Garder er en av redaktørene i EasyFind som er Gyldensdal's juridiske elektroniske database for offentlige anskaffelser.

 

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen, UiO  1998

 

Språk:

 • Engelsk

 

Bakgrunn:

 • Partner, Gille Advokaer DA (fra 2006)
 • Fast advokat/fullmektig, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS (1998-06)
 • Dommerfullmektig Stjør- og Verdal tingrett (1999-2001)
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering