Gille Advokater

Bibilotek og digitalisering

Hvor går grensene for bibliotekers og andre kunnskapinstitusjoners adgang til å digitalisere og tilgjengeliggjøre bøker for sine brukere?

Advokatfullmektig Sondre Graasvoll har skrevet om denne problemstillingen på s. 10 til 12 i juni-nummeret av Lov & Data. Temaet ble aktualisert i forbindelse med avsagt avgjørelse i EU-domstolen i september 2014. 

Trykke på lenken for å komme videre til PDF-versjon av juni-nummeret av Lov & Data.

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering