Gille Advokater

John Flatabø holder foredrag om avhendingsloven og eierskifteforsikring

Advokat og partner John Flatabø holder 23. november foredrag for Juristenes Utdanningssenter om erstatningsansvar for takstmenn og eiendomsmeglere i lys Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1072, Rt. 2015 s. 556 og HR 2016-412.

Flatabø var prosessfullmektig for Codan Forsikring i Rt. 2015-556 og for Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge AS i 2016-412

 Mer informasjon om foredraget 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering