Gille Advokater

John Flatabø prosederer prinsipiell erstatningssak i Høyesterett

Advokat og partner John Flatabø prosederte i slutten av oktober en sak om erstatningskrav mot eiendomsmeglere for Høyesterett.

 

Flatabø representerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge AS, som meldte partshjelp for Høyesterett på grunn av sakens betydning for bransjen.

Saken er ventet å avklare rettstilstanden for tredjemannskrav mot eiendomsmeglere.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering