Gille Advokater

KOFA sak 2013/148

I KOFA sak 2013/148 behandles muligheten til å henvise til et konkret merkenavn i kravspesifikasjonen samt klarhetskrav til hva som ligger i "tilsvarende produkter".

I KOFA sak 2013/148 behandles retten til å henvise til et konkret merkenavn i kravspesifikasjonen. Konkurransen gjaldt anskaffelse av møbler. KOFA kom til at det i den konkret anskaffelse var lovlig å henvise til konkrete merkenavn. Begrunnelsen for dette var at de nye møblene skulle inngå i et samspill med de øvrige møblene ved en utvidelse av kontorlokalene. KOFA kom imidlertid til at det var uklart hvilke "tilsvarende" produkter som kunne leveres og at dette var et brudd på regelverket som medførte en plikt til å avlyse konkurransen.

Hele saken kan leses her: http://www.kofa.no/PageFiles/4782/2013-0148%20Klagenemndas%20avgj%C3%B8relse.pdf

Ta kontakt med Esther Lindalen R. Garder på esther@gille.no dersom du har spørsmål til regelverket om offentlige anskaffelser.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering