Gille Advokater

KURS I REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Det er nylig innført viktige endringer i regelverket for offentlige anskaffelser - Advokat Esther Lindalen Rohde Garder holder kurs om dette 20. september, 12. oktober og 1. november 2012

Det har kommet en rekke endringer i regelverket om offentlige anskaffelser, både i lov om offentlige anskaffelser, anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften.

Endringene vil ha meget stor betydning både for offentlige innkjøpere og for leverandører som ønsker å konkurrere om offentlige oppdrag. Jeg har fått en rekke henvendelser om å holde kurs om endringene og har derfor satt opp to kurs om dette jfr. nedenfor.

På kurset vil jeg gå gjennom endringene i regelverket om offentlige anskaffelser. Jeg vil forsøke å ha en praktisk vinkling med fokus på hva det er særlig viktig at dere må være oppmerksom på ved fremtidige konkurranser. Det vil bli utdelt en omfattende disposisjon/kompendium på ca. 40 sider som du kan benytte som oppslagsverk etter at kurset er avholdt.

Jeg vil avholde kurs på følgende dager:

  • 20. september 2012 fra klokken 10.00 til 15.00
  • 1. november 2012 fra klokken 10.00 til 15.00

Kursene avholdes i våre lokaler i Drammensveien 134 bygg 4 på Skøyen i Oslo – kontoret ligger 4 minutters gange fra Skøyen togstasjon.

Pris på kurset er kr. 5.500 eks. mva. pr. person. Melder man på flere enn en person gis 25% rabatt.

NB! Det er kun plass til 10 kursdeltakere da det gir større rom for spørsmål og dialog. Melder det seg på mer enn 10 stk., vil de som melder seg på først få prioritet.

Det tas forbehold om avlysning dersom kursene ikke fylles opp med deltakere.

Påmeldingen er bindende og sendes til esther@gille.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering