Gille Advokater

NY LOV SOM STYRKER FORBRUKERNES RETTIGHETER

20. juni 2014 trådte ny angrerettlov og angrerettforskrift i kraft. Med den nye angrerettloven styrkes forbrukervernet og loven skal sikre at forbrukerne får relevant og nødvendig informasjon før de inngår avtaler ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

Som næringsdrivende er det viktig å være klar over at loven krever at du ved inngåelse av kjøpsavtaler med forbrukere blant annet på nettet, må gi opplysninger om de viktigste vilkårene for varen eller tjenesten i tydelig og fremhevet form. Dette gjelder for eksempel opplysninger om priser, bindingstid og automatisk fornyelse etter prøveperiode.  En konsekvens av brudd på opplysningsplikten er at du ikke kan kreve at forbrukeren betaler for kostnader det ikke er opplyst om.

Forbrukerombudet fører tilsyn med at næringsdrivende følger de nye reglene og vil følge nøye med på at forbrukernes rettigheter blir respektert. Næringsdrivende som bryter loven kan ilegges overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.

Den nye angrerettloven gjennomfører EUs forbrukerrettighetsdirektiv (Direktiv 2011/83/EU) i norsk rett. I tillegg til ny angrerettlov, gjøres det også endringer i avtaleloven, finansavtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven og forbrukertvistloven som følge av forbrukerrettighetsdirektivet.

Ta kontakt med oss om du ønsker nærmere informasjon:

Advokat Kristian Foss: kristian@gille.no

Advokatfullmektig Silje Kalsaas: silje@gille.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering