Gille Advokater

Nye regler for offentlige anskaffelser

Det er vedtatt nye regler for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Endringene trådte i kraft allerede 1. juli.

For mer informasjon, se link til endringene: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-og-enklare-reglar-for-anskaffingar/id2416710/

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering