Gille Advokater

Nytt kurs i offentlige anskaffelser 23. april 2014

Grønt Punkt og Gille advokater DA inviterer til kurs i offentlige anskaffelser for å gi din bedrift større mulighet til å vinne konkurranser som avholdes av kommuner, fylkeskommuner, statlige organer og andre offentligrettslige organer. Samtidig vil vi rette fokus mot miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for ca. 400 milliarder kroner hvert år og disse anskaffelsene skal følge regelverket for offentlige anskaffelser. Vi ønsker å gi deg informasjon som kan øke dine sjanser for å vinne slike offentlige kontrakter. På kurset vil følgende temaer bli behandlet:

 • Hvordan få informasjon om konkurranser som avholdes av det offentlige?
 • Hvordan kan du som medlem av Grønt Punkt få en fordel i offentlige konkurranser?
 • Noen viktige forhold som vil øke dine sjanser for å vinne konkurranser avholdt av det offentlige
  • Hvordan skrive tilbud?
  • Hvordan unngå å bli avvist?
  • Viktige forhold knyttet til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Klage
  • Når bør du klage?
  • Hvordan bør du gå frem for å klage?
 • Rett til innsyn i øvrige tilbud

 

Kurset holdes av advokat Esther Lindalen R. Garder. Hun er spesialist innenfor regelverket om offentlige anskaffelser og har blant annet vært en av to forfattere av kommentarutgaven utgitt på Universitetsforlaget. For mer informasjon om Esther gå til www.gille.no.


Kurset avholdes hos Gille advokater DA i Akersgata 8 i Oslo 23. april 2014 fra klokken 10.00 til 15.00. På kurset vil det bli utdelt en omfattende disposisjon/kompendium som deltakerne kan benytte i ettertid.


Det er begrensede plasser på kurset (plass til 15 stk).Kurset har en pris på 5.500 kr. eks. mva, men alle som er medlem i Grønt Punkt får en rabatt på kr. 1000.


Bindende påmelding sendes til esther@gille.no. Det tas forbehold om at det blir tilstrekkelig antall påmeldte til at kurset holdes.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering