Gille Advokater

Strengere krav til bruk av cookies

Mange virksomheter bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider, men ikke alle har fått med seg de nye og strengere reglene om bruk av cookies som trådte i kraft 1. juli 2013.

Bruk av cookies kan være nyttig både for virksomheter og brukere, siden dette gjør at nettsider kan gjøres raskere og mer brukervennlige.

Ekomloven krever nå at brukerne av nettsiden skal samtykke til bruk av cookies. Samtykke forutsetter at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på den aktuelle nettsiden om:

hvilke cookies som blir brukt

hvilke opplysninger som behandles

formålet med behandlingen

• hvem som behandler opplysningene

Lovendringen medfører at mange virksomheter nå må endre eller oppdatere sine nettsider for å oppfylle informasjonskravet. Virksomheter som ikke innretter seg for å oppfylle kravet risikerer overtredelsesgebyr.

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering