Gille Advokater

Rettskraftig dom i OSSA-saken: Anken fra Statens vegvesen slapp ikke inn i Høyesterett. Dommen fra lagmannsretten er derfor rettskraftig. Statens vegvesens heving av kontrakten med OSSA var ulovlig

6. september 2018 avsa Hålogaland lagmannsrett dom i OSSA-saken, og dommen er nå rettskraftig. Saken gjaldt vilkårene for å heve en kontrakt om bygging av vegtunnel med grunnlag i antesipert vesentlig forsinkelse. Lagmannsretten foretok en grundig vurdering av de formelle og materielle vilkårene for å heve entreprisekontrakter og kom til at vilkårene for å heve i denne konkrete saken ikke var oppfylte. Gille Advokater representerte OSSA i alle tre instanser, og er meget fornøyde med resultatet.

les mer

Viktig rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen

31. oktober 2017 avsa EFTA-domstolen rådgivende uttalelse i sak E-16/16 (sak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS). Saken gjelder vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse.

les mer

Nettverksmøter i offentlige anskaffelser 2018

Esther Lindalen R. Garder avholder nettverksmøter i offentlige anskaffelser for 11 år på rad.

les mer

Julie Almedal Hellevik - ny advokatfullmektig i Gille advokater DA

Julie Almedal Hellevik startet som advokatfullmektig i Gille advokater DA 29. januar 2016.

les mer

Esther Lindalen holdt nettverksmøte innen offentlig anskaffelse

Onsdag 15. juni 2016 holdt advokat og partner Esther Lindalen R. Garder nettverksmøte innen rettsområdet offentlig anskaffelse med mange glade kursdeltagere

les mer

Ekspert på offentlige anskaffelser

Ønsker du å bli en ekspert på offentlige anskaffelser? Delta på kurs i regi av Gille Advokater DA! Advokat Esther Lindalen R. Garder holder kurs om regelverket 19. november 2015 fra klokken 10.00 til 15.00.

les mer

SKRIFTLIGE OG MUNTLIGE AVTALER - SIGNATURENS BETYDNING FOR SKRIFTLIGE AVTALER

En avtale kan bli inngått uten at det lages et skriftlig avtaledokument som signeres, og noen ganger kan partene selv ved mer kompliserte forhandlinger risikere å bli bundet til en avtale uten at de selv er oppmerksom på at forhandlingene har nådd et slikt stadium. Høyesterett avsa i februar 2014 en dom som gjelder et forhold der kjøper tok forbehold mot at gyldig avtale var inngått før avtalen var signert (HR-2014-247-A).

les mer

Nye regler for offentlige anskaffelser

Det er vedtatt nye regler for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Endringene trådte i kraft allerede 1. juli.

les mer

Bibilotek og digitalisering

Hvor går grensene for bibliotekers og andre kunnskapinstitusjoners adgang til å digitalisere og tilgjengeliggjøre bøker for sine brukere?

les mer

Kurs i offentlige anskaffelser

Tirsdag 17. mars holder advokat og partner Esther Lindalen Rohde Garder kurs om offentlige anskaffelser av bygge- og anleggskontrakter. Dette kurset tar for seg viktige forhold knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser som vil øke din bedrifts mulighet til å vinne bygge- og anleggskontrakter.

les mer

NY LOV SOM STYRKER FORBRUKERNES RETTIGHETER

20. juni 2014 trådte ny angrerettlov og angrerettforskrift i kraft. Med den nye angrerettloven styrkes forbrukervernet og loven skal sikre at forbrukerne får relevant og nødvendig informasjon før de inngår avtaler ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

les mer

Offentlige anskaffelser: KOFA slår fast at unntaket for utvidet egenregi også kan omfatte omvendt vertikalt samarbeid. Av advokat Esther Lindalen R. Garder

I sak 2013/99 vurderte KOFA om det forelå en ulovlig direkteanskaffelse der en oppdragsgiver inngikk en avtale med en avdeling av morselskapet om levering av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare uten kunngjøring. KOFA kom til at vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt og at avtalen dermed falt utenfor regelverket om offentlige anskaffelser.

les mer

Nytt kurs i offentlige anskaffelser 23. april 2014

Grønt Punkt og Gille advokater DA inviterer til kurs i offentlige anskaffelser for å gi din bedrift større mulighet til å vinne konkurranser som avholdes av kommuner, fylkeskommuner, statlige organer og andre offentligrettslige organer. Samtidig vil vi rette fokus mot miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.

les mer

KOFA sak 2013/148

I KOFA sak 2013/148 behandles muligheten til å henvise til et konkret merkenavn i kravspesifikasjonen samt klarhetskrav til hva som ligger i "tilsvarende produkter".

les mer

Ny dom: Oppdragsgiver erstatningsansvarlig om han ikke kjøper produkter fra den leverandøren som vant anbudskonkurransen

Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett fastslår at oppdragsgiver er erstatningsansvarlig for ikke å ha kjøpt produkter av den leverandøren som vant konkurransen på rammeavtale. Erstatningen ble beregnet ut fra den fortjenesten leverandøren vill hatt dersom avropene ikke hadde gått til konkurrerende produkter.

les mer

Strengere krav til bruk av cookies

Mange virksomheter bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider, men ikke alle har fått med seg de nye og strengere reglene om bruk av cookies som trådte i kraft 1. juli 2013.

les mer

Nyhetsbrev om offentlige anskaffelser

Meld deg på vårt nyhetsbrev innen regelverket for offentlige anskaffelser.

les mer

KURS I REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Det er nylig innført viktige endringer i regelverket for offentlige anskaffelser - Advokat Esther Lindalen Rohde Garder holder kurs om dette 20. september, 12. oktober og 1. november 2012

les mer

KURS OG FOREDRAG

Vi avholder bedriftsinterne kurs og foredrag innen alle våre spesialområder.

Se oversikten over spesialområder i venstre meny.

Dette kan være alt fra én times oversikt over et område, til workshoper over flere dager. Se oversikten over definerte kurs til venstre, eller ta kontakt for et tilpasset opplegg.

For alle kurs med varighet 6 timer eller mer inngår 30 min. lunsj/pause. 

Vi holder også foredrag i ulike faglige sammenhenger.

Ta kontakt på epost post@gille.no eller ring oss på tlf. 22 51 96 00

 

 

Nettverksmøter

Møt likesinnede for oppdatering og diskusjon av praktiske problemer innen regelverket for offentlige anskaffelser m.m.

Nettverksmøter innen rettsområdet offentlige anskaffelser

Nettverksmøter er møter som avholdes 3 ganger pr. år og der antall deltakere er begrenset til 15. I møtene blir deltakerne oppdatert på nytt innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser og utveksler erfaringer.

Varighet: 5 timer

Dersom du ønsker å melde deg på kan du sende en e-post til Esther@gille.no

 

Ring oss: +47 22 51 96 00

Send epost: post@gille.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering