Gille Advokater

Entreprise og leveransekontrakter

Våre advokater har spesialisert seg særlig på følgende leveransekontrakter:

1. Entreprise

Byggekontrakter mellom entreprenører og byggherrer i store og små entrepriser.  
Vi representerer:
    •    Byggherrer
    •    Entreprenører
    •    Rådgivere

Typiske arbeidsområder er :
    •    Utvikling eller vurdering av anbudsgrunnlag
    •    Kontraktsforhandlinger
    •    Prosjektgjennomføring
    •    Tvisteløsning (forhandlinger/voldgift/domstoler)

2. Verksted, fabrikasjon
 
Våre advokater bistår verksteder og andre som leverer spesialtilpassede produkter.
Typiske leveransevilkår inkluderer:
    •    NLM, NL mfl.
    •    ORGALIME
    •    NS
    •    Selskapsspesifike vilkår
 
3. Øvrige

Våre advokater har som nevnt i egne seksjoner for henholdsvis olje og offshore og IT, inngående kunnskap om ulike leveranseavtaler også innen disse områdene.

Kontaktperson: advokat Wilfred Rohde Garder
epost: wilfred@gille.no | telefon: 9228 6209

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering