Gille Advokater

Forsikringsrett

Våre forsikringsrettsadvokater bistår med håndtering av alle typer erstatningskrav og skadeoppgjør knyttet til forsikringsavtaler, bl.a.:

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader
  • Pasientskader
  • Profesjonsansvar (advokat-, megler-, styre- og revisoransvar m.v)
  • Legemiddelskader
  • Produktansvar

Advokatene bistår med alt fra kontraktsskriving til prosessoppdrag for alle rettsinstanser.

Kontaktperson: advokat John G. Flatabø

epost: john@gille.no | telefon: 9288 0999

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering