Gille Advokater

IT-kontrakter

Avtaler om leveranse av informasjonsteknologi er noe av det mest utfordrende avtalearbeidet som finnes. I tillegg til at leveransene er uvanlig sammensatte og komplekse, kan en leveranse også berøre mange rettsområder og lovregler.
Vi har lang erfaring med bistand ved og inngåelse av IT-kontrakter.

En kontrakt eller en avtale, er et redskap for strukturert kommunikasjon. God kommunikasjon forebygger misforståelser, som forebygger tvister. Kontrakter er med dette risikostyringsverktøy.

Avtaler om leveranse av informasjonsteknologi er noe av det mest utfordrende avtalearbeidet som finnes. I tillegg til at leveransene er uvanlig sammensatte og komplekse, kan en leveranse også berøre mange rettsområder og lovregler.

Vi har lang erfaring med bistand ved utforming og inngåelse av IT-kontrakter og hjelper deg med å sikre en god og balansert avtale.

Vi holder også følgende kurs om IKT-kontrakter:

Grunnkurs

·         Oversiktskurs gjeldende IKT-kontraktsstandarder (Statens standardavtaler (SSA), IKT-Norge og Dataforeningen)

·         Grunnkurs IKT leveranseavtaler

·         Grunnkurs IKT utviklingsavtaler

·         Grunnkurs IKT driftsavtaler

·         Grunnkurs IKT outsourcing

Kursvarighet: 2- 6 timer (tilpasses ønsket dybde/bredde)

Fordypningskurs

·         Statens standardavtaler (SSA), utviklingsavtalene 

·         Forbehold til Statens standardavtaler (SSA), inkludert forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser 

·         Smidig (agile) utvikling, herunder PS 2000 smidig 

·         Anskaffelse av fri progamvare, hernuder hensynet til SSA og IKT-Norges avtalestandarder

 

Kursvarighet: 2- 6 timer (tilpasses ønsket dybde/bredde) 

Har du behov for juridisk bistand eller interessert i vårt kurstilbud på dette området, send en epost til wilfred@gille.no.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering