Gille Advokater

Offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og stiller omfattende krav både til offentlige oppdragsgivere og til leverandører.

Gille advokater DA har Norges fremste ekspertise innenfor regelverket om offentlige anskaffelser og representerer både det offentlige og leverandører som ønsker å ha det offentlige som kunde.

De siste årene har advokatene hos Gille gjennomført mer enn 100 konkurranser for det offentlige og prosedert mer enn 20 rettslige tvister innenfor området for offentlige anskaffelser.

Gille har også bistått en rekke leverandører både til å kvalitetssikre tilbud, klage på brudd på regelverket, bistand i forhandlinger og rettslige prosesser.

Er du en offentlig oppdragsgiver og ønsker mer informasjon om hva Gille advokater DA kan bistå deg med trykk her.

Ønsker du å ha det offentlige som kunde og ønsker mer informasjon om hva Gille advokater DA kan bistå deg med trykk her.

Kontaktperson: advokat Esther Lindalen Rohde Garder

epost: esther@gille.no | telefon: 9340 1211

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering