Gille Advokater

Olje og offshore

Vi kan hjelpe deg med kontrakter innen offshore, herunder:

 • Kommersielle og avanserte leveranse- og tjenestekontrakter, prosjektallianser og samspillsmodeller
 • Entrepriser og leveransekontrakter for anlegg for oljeutvinning, modifikasjoner av slike, produksjon og transport (rigger, plattformer, undervannsinstallasjoner, FPSO, prosessanlegg osv.)
 • Større og mindre leveranser av utstyr og materiell, engineering/prosjektering, service og rådgivning
 • Utvikling av ny teknologi og teknologioverføring m.v.

 

Kontraktene i offshore utmerker seg ved sin størrelse, kompleksitet og internasjonale natur, og krever spesialkompetanse. Vi kan hjelpe deg å nå dine mål. Våre advokater har lang erfaring på området og kan bistå med bl.a.:

 • Innkjøp
 • Anbud
 • Forhandlinger av kontrakter
 • Prosjektgjennomføring
 • Tvisteløsning (forhandlinger/voldgift/domstoler)

 Advokatene bistår også bedrifter med:

 • Opplæring i kontraktsadministrasjon
 • Utvikling av standardvilkår
 • Utarbeidelse av oppfølgningsprosedyrer

 Kontaktperson: advokat Wilfred Rohde Garder

Telefon: 922 86 209  |  epost: wilfred@gille.no

 

  

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering