Gille Advokater

OM OSS

Nisjefirmaet Gille består av meget erfarne advokater med høy grad av spesialisering, ekspertise og bransjeinnsikt, innen:

  • IT og ny teknologi
  • Entreprise, offshore og storkontrakter
  • Offentlige anskaffelser

Personlig oppfølging
Vår størrelse tillater personlig oppfølging i hele prosessen. Vi er smidige, proaktive og ubyråkatiske. Fordi du som klient ofte vet best, lytter vi. Fordi vi er små, blir du viktig.

Effektiv resultatoppnåelse
Erfaring og bransjeinnsikt, kontinuitet i relasjonen og en løsningsorientert innstilling, bidrar til effektiv resultatoppnåelse. Kombinert med rasjonell drift, betyr det valuta for pengene dine.

Fullservice på en ny måte
Vi vil i kraft av vår ekspertise innen våre områder, forhandlinger og forebygging av tvister samt et godt utviklet nettverk av samarbeidspartnere internasjonalt og i Norge kunne garantere et fullservice-tilbud. Ved hjelp av moderne it- og prosessverktøy, sikrer vi effektivitet, kvalitet og tett kontakt i alle faser. Dette gjør oss også gode på tverrfaglig samarbeid i store og komplekse saker.

Til sammen betyr dette kvalitet levert på tid slik at du når dine mål.

Kontakt wilfred@gille.no for en uforpliktende presentasjon av vår arbeidsmetode og oss, og hva vi kan gjøre for deg.

 

 

 

 

Hvor kommer navnet fra?

Gille var lovseigemann under Olav den hellige, tidlig på 1000-tallet. Lovseigemenn var vikingtidens advokater, og reiste søksmål for tinget.

Gille kunne ha strie dager:

 

 "Tord Låge rykket opp piggstaven som sto i vollen, og slo ovenfra på øksehammeren så øksa sto helt inn i hjernen. Da kom det veltende en mengde folk ut av bua til Trond. Karl ble båret død derfra. [...]. Gille tok opp søksmål for drapet, og det ble ikke noe av med pengebøter."
 (Kilde: Olav den Helliges saga, Snorresagaen)

 

 


 

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering