Gille Advokater

Abonnement

 

Vi tilbyr en abonnementsløsning for vår bistand som passer for deg som ser for deg regelmessig bruk av våre advokattjenester fremover. Ved en slik abonnementsmodell vil du kunne sikre deg godt rabatterte priser på våre tjenester. Rabattene bestemmes konkret for det enkelte abonnement basert på omfang og oppdragenes karakter.

Abonnementet er basert på følgende grunnprinsipper:

Du fastsetter selv et beløp du vil bruke på vår advokatbistand i løpet av et kvartal. Dette utgjør i utgangspunktet et slags "minimumsuttak" basert på et estimert antall timer og en en avtalt rabattpris.  Beløpet setter du inn forskuddsvis på din "Advokattkonto" hos Gille, dvs en sikret klientkonto. Beløp du ikke bruker opp ett kvartal kan overføres til neste kvartal, men ikke lenger.

Minste kvartalsinnskudd for å benytte abonnementstilbudet er kr. 50 000 eks. mva.  (kr. 16 666 pr. mnd.).


Idium Portalserver 3.0idium webpublisering