Gille Advokater

Juridisk avdeling

 

Lei av lang avstand til advokathjelp? Lei av å bruke mye tid på å få tak i en ny advokat hver gang det er behov? Lei av uforutsigbare regninger? Lei oss og få din egen juridiske avdeling!


En fast tilknyttet advokat sparer tid og penger. Om dere f.eks. trenger en advokat hos dere en halv dag i måneden eller to dager i uken bestemmer dere selv.

 

Ved å ha en advokat "internt" kan små og store avklaringer skje raskt, terskelen for å kvalitetssikre beslutninger juridisk blir lav, og intern læring blir stor. 

Hva gjør vi?


Vi kan f.eks:

  • Sitte hos dere på avtalte dager
  • Tilkalles når det er behov

De ansatte får et telefonnummer/e-mail adresse, som de kan bruke når de trenger juridisk assistanse. 

Dersom dere har hasteoppdrag vil vi gi det vår høyeste prioritet.

Hva koster det?


Vi kan tilby fastpris per år, til rabattert pris:

  • 30 timer per år: kr. 58 000 (tilsvarer 7,5 t per kvartal)
  • 50 timer per år: kr. 95 000 (12,5 t per kvartal)
  • 100 timer per år: kr. 185 000 (25 t per kvartal)

Timeantallet er minimumsantall, og må benyttes innen den aktuelle periode. Prosessoppdrag utføres etter særlig avtale, men timer fra årskvoten kan benyttes.   

 

Dersom man får behov for juridiske tjenester som overstiger de avtalte rammer gis 10% rabatt på de til enhver tid gjeldende timepriser.

 

I tillegg gis rabatt på 10% på bedriftsinterne kurs. 


Reiseomkostninger m.v. avtales særskilt.

 

 


Kom i kontakt

 

eller

Ring oss: +47 22 51 96 00

eller

Send epost: post@gille.no

eller

Ta kontakt med en advokat direkte

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering