Gille Advokater

Offentlige anskaffelser av fri programvare

Offentlige anskaffelser av fri programvare reiser særlige spørsmål. Å anskaffe noe som er gratis gir muligheter, men betyr også at du som oppdragsgiver er nødt til å tenke og handle annerledes.

Kurset inneholder stoff om både fri programvarejuss og offentlige anskaffelser, med særlig fokus på skjæringspunktet. Herunder vil vi særlig se på:

  • to-trinns-anskaffelsen
  • avtalekonstellasjonsens betydning for plassering av ansvar
  • feller
  • betydningen for konkurransegrunnlag
  • forholdet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Kursvarighet: 2-4 timer

Det er en fordel, men ingen forutsetning, med en viss kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. 

Kurset kan tilpasses din virksomhet, og ta utgangspunkt i praktiske problemstillinger og inneholde praktiske oppgaver.

 

Ring oss: +47 22 51 96 00

Send epost: post@gille.no

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering