Gille Advokater

Rammeavtale

 

Ved inngåelse av en rammeavtale vil vi:

  • Gi en årlig rabatt
  • Ha et oppstartsmøte hvor vi blir enige om ønsket samarbeidsform, team og kontaktpersoner
  • Gi beste prioritet i hele avtaleperioden

Ta kontakt med wilfred@gille.no for et tilbud.

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering