Gille Advokater

Valg av selskapsform

Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet.

Å velge «rett» selskapsform er viktig fordi det valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, samt hvilken frihet du har til å disponere over virksomhetens eiendeler.

Dersom du har planer om å organisere din virksomhet i en selskapsform anbefaler vi deg å lese nærmere om de forskjellige selskapsformene her.

Vi bistår ved bl.a. stiftelse og registrering av selskap. Ta kontakt. 

 

Kom i kontakt
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering