Gille Advokater

Oversikt over selskapsformene

Fordeler og ulemper ved selskapsformene

 

Fordeler

Ulemper

Enkeltpersonforetak

Bestemmer det meste selv,
Stor økonomisk frihet

Personlig ansvarlig

 

Ingen innbetalingsplikt

Ubegrenset ansvar

 

Ingen begrensninger for utdele overskudd

Selskapets økonomi blandes med privat økonomi

 

Skattefradrag hvis underskudd

Skatte av selskapets overskudd

 

Lettvint og billig å etablere

 

 

Lett å endre til annen selskapsform

 

 

 

 

ANS

Ingen innbetalingsplikt

Personlig ansvarlig

 

Ingen begrensninger for utdele overskudd

Ubegrenset ansvar

 

Skattefradrag hvis underskudd

Skatte av selskapets overskudd + ved utbytte

 

Betydning hvem de andre deltakerne er -deres økonomi

 

 

Lett endre til AS

 

 

Billig å etablere

 

DA

Begrenset ansvar

Personlig ansvarlig

 

Ellers som ANS

 

 

 

 

KS

Kombinasjon av roller som deltaker i ANS -komplementar deltaker i AS -kommandittist

Må registreres, formaliseres

 

Komplementar kan være et AS

Komplementar: ubegrenset og personlig ansvar

 

Kommandittist: begrenset ansvar

Kommandittist: innbetalingsplikt for på min. 20 000 kr

 

Skattefradrag hvis underskudd

Skatte av selskapets overskudd + ved utbytte

 

 

 

AS

Begrenset ansvar

Innbetalingsplikt på min.            30 000 kr.

 

Ikke personlig ansvar for selskapets gjeld

Begrenset adgang for å utdele overskudd

 

Ikke avhengig av hvem de andre aksjonærene er

Må registreres, formaliseres

 

Lett å slå sammen med andre AS -fusjonere

Ikke så lett endre til annen selskapsform

 

Kan benyttes som deltager i ANS (slik aksjonærene slipper personlig ansvar utover aksjekapitalen)

Selskapet skatter av overskudd + aksjonærene skatter ved utbytte

 

 

Aksjonærene ikke skattefradrag ved underskudd

 

 

 

ASA

Begrenset ansvar

Innbetalingsplikt på min. 1 million kr.

 

Ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld

Begrenset adgang for å utdele overskudd

 

Kan gå med selskapet på børs -innhente kapital fra allmennheten

Må registreres, formaliseres

 

 

Selskapet skatter av overskudd + aksjonærene skatter ved utbytte

 

 

Aksjonærene ikke skattefradrag ved underskudd

 

 

 

Samvirkeforetak

Ingen innskuddsplikt

Ikke foreta utdeling av overskudd (overskudd utdeles gjennom rabatter ved handel med foretaket)

 

Begrenset ansvar

 

 

Upersonlig ansvar

 

 

 

 

NUF

Begrenset ansvar

Må forholde deg til to lands regelsett.

 

Innskuddsplikt etter hovedkontorets hjemland

Må følge opp plikter (rapportering og formaliteter) satt av utenlandske myndigheter

 

Ikke revisjonsplikt når omsetningen under 5 mill. kr.

 

 

Enkelt å etablere

 

 

 

 

SE-selskap

Lettere for bedriften å ekspandere i flere EØS-land

Innskuddsplikt på min. 120 000 euro

 

Enkelt å flytte hovedkontor til et annet EØS-land

Registrereingsplikt i hovedkontorets hjemland

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering