Gille Advokater

Vi gjør de enklere

Det offentlige anskaffer varer- og tjenester for over 400 milliarder kroner hvert år! Regelverket om offentlige anskaffelser bestemmer hvordan dette skal skje. Regelverket kan fremstå som vanskelig både for det offentlige og for leverandører.

Enten du er en leverandør eller oppdragsgiver - mye tid kan bli spart ved å be om hjelp så tidlig som mulig. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering